Uw persoonsgegevens worden door MediSleep verwerkt, voor klantenbeheer. We kunnen u hiermee op de hoogte houden van nieuws en ontwikkelingen binnen onze markt en ons bedrijf.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@medisleep.nl Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

MediSleep doet haar best om er voor te zorgen dat er op zodanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dat uw privacy zo veel als mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. Dit doen wij omdat wij uw privacy respecteren en we veel belang hechten aan eerlijkheid en betrouwbaarheid. Ons beleid is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie over deze wet- en regelgeving kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

1. Verantwoordelijken voor verwerking van persoonsgegevens

MediSleep verzameld en verwerkt persoonsgegevens, dit is noodzakelijk om u van dienst te kunnen zijn voor bijvoorbeeld het bezorgen van producten op uw adres, u telefonisch of per mail te hulp kunnen staan en antwoord te geven op al uw vragen, maar ook voor de financiële administratie. Deze gegevens komen binnen bij MediSleep en worden opgeslagen op een veilige locatie.

MediSleep bewaart de gegevens van klanten digitaal, deze gegevens worden extern bewaard. Dit is uitbesteed aan verschillende bedrijven en gebeurd volledig conform de regels en richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Alleen de medewerkers van MediSleep zijn geautoriseerd deze gegevens in te zien. Van ongeautoriseerd gebruik van de bewaarde gegevens zal MediSleep te allen tijden aangifte doen.

Om de veiligheid van uw gegevens te kunnen garanderen hebben wij de hulp ingeschakeld van de volgende bedrijven:

De persoonsgegevens worden opgeslagen bij:

MediSleep B.V.
Industrieweg 3D
2421 LK Nieuwkoop
Kamer van Koophandel 82088756

De bijzondere persoonsgegevens worden opgeslagen bij:

MediSleep B.V.
Industrieweg 3D
2421 LK Nieuwkoop
Kamer van Koophandel 82088756

2. Doorgeven van persoonlijke gegevens

MediSleep garandeert dat de persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. De opslag van de persoonsgegevens door de partijen genoemd in “De verantwoordelijken voor verwerking van persoonsgegevens”, is onderhevig aan strenge beveiligingseisen, overeenkomsten en geheimhoudingsplicht.

3. Doel en verwerking van persoonsgegevens

MediSleep verzamelt de gegevens van klanten volgens de Europese Privacyverordening (artikel 6) en de Algemene verordening gegevensbescherming. Volgens deze verordening is verwerking van persoonsgegevens alleen rechtmatig, wanneer tenminste een grondslagen van toepassing is. De voorwaarden die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens door MediSleep zijn:

  1. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden. Wat hierbij van belang is, dat de betrokkene deze toestemming kan intrekken.

  2. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

De persoonsgegevens en de bijzondere persoonsgegevens die door MediSleep worden verwerkt, worden bewaard voor een termijn van 30 jaar. Deze termijn is vastgesteld op basis van de maximale levensduur van de producten die MediSleep levert. De financiële gegevens, de aankoopgeschiedenis, worden bewaard volgens de richtlijnen van de belastingdienst voor een termijn van 7 jaar.

Op geen enkele wijze worden persoonsgegevens en/of bijzondere persoonsgegevens door MediSleep uitgewisseld buiten de Europese Unie.

3.1 Het verzamelen van persoonsgegevens:

MediSleep verzamelt de gegevens van de klanten in de winkel bij de aanschaf van een product, dit kunnen alleen de NAW gegevens zijn, maar ook uitgebreide bijzondere persoonsgegevens zoals eventuele rugklachten.

Voor het bestellen en bezorgen van producten, zowel via de webshop als in de winkel, verzameld MediSleep de NAW gegevens t.b.v. de bezorging van de betreffende producten.

Daarnaast maakt MediSleep gebruik van het zogenaamde Persoonlijk Slaap Advies (PSA). In dit PSA worden bijzondere persoonsgegevens verzameld zoals rugklachten, slaaphouding etc.. Deze gegevens worden alleen verzameld in de winkel tijdens het gesprek tussen de klant en medewerker. Hiervoor wordt uitdrukkelijk toestemming gevraagd en enkel bewaard na schriftelijke toestemming van de klant.

Hieronder vind u alle soorten gegevens die MediSleep verzamelt, indien u wenst te weten welke gegevens MediSleep van u verzameld heeft, kunt u contact opnemen met ons per mail: info@medisleep.nl

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer:

Onderstaande persoonsgegevens worden door MediSleep bewaard:

Daarnaast verzamelt MediSleep bij het Consult de volgende bijzondere persoonsgegevens:

4. Bewaartermijn

De gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving. De persoonsgegevens,  bijzondere persoonsgegevens en de financiële gegevens worden verwijderd na een termijn van 30 jaar en/of op aanvraag van de betrokkene.

5. Inzage, correctie en recht van verzet

U heeft recht op toegang, wijziging, correctie of vernietiging van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met info@medisleep.nl

6. Nieuwsbrief

Via de website, telefonisch of in de winkel bij onze medewerkers kunt u zich aanmelden op de nieuwsbrief. Dit kan bij de bestelling van een product in de webshop, op de contact pagina, in gesprek met een fysiotherapeut of bij bestelling van een product in de winkel. MediSleep en/of haar medewerkers zullen nooit ongevraagd een klant aanmelden voor de nieuwsbrief, dit gebeurt enkel na toestemming van de betrokkene.

Het afmelden van de nieuwsbrief kan door onderaan de meest recent ontvangen nieuwsbrief op “afmelden” te klikken en de vervolgstappen te doorlopen.

7. Cookies

MediSleep houdt alleen die persoonsgegevens bij die zij nodig heeft om u van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van webstatistieken en om te kunnen voldoen aan de verplichte vereisten.

MediSleep verzamelt en bewaart bepaalde informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina´s en sub-pagina´s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie.

Een cookie is een klein bestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. U kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen.

7.1 Welke cookies worden gebruikt?

Wij maken gebruik van cookies voor webanalyse-service (Google Analytics) alsmede advertentiecookies. Via analytische cookies krijgen we informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. Daarnaast worden er functionele cookies zoals sessie- en login cookies geplaatst voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. De advertentiecookies zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties.

Deze privacy statement is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen uit hoofde van wetswijzigingen of veranderingen in de bedrijfsvoering. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd of er veranderingen zijn opgetreden.

Als u vragen heeft over deze privacy-verklaring of over de verwerking van gegevens, neem dan contact met ons op.